امکانات بیمارستانتجهیزات آزمایشگاه ها

دانشکده دامپزشکی با دارا بودن آزمایشگاه های آموزشی تحقیقاتی مختلف در تمام زمینه های مطالعاتی دامپزشکی، زمینه مناسبی جهت فعالیت محققین در این دانشکده فراهم نموده است. گروه علوم درمانگاهی با توجه به ویژگیهای خاص و دارا بودن تنها و مجهزترین بیمارستان تخصصی در جنوب شرق کشور و همچنین دارا بودن اساتید متخصص و مجرب در زمینه تشخیص، درمان و مطالعه بیماریهای دام، طیور، حیوانات خانگی و زینتی دارای فعالیت گسترده ای می باشد. اساتید گروه علوم درمانگاهی در همکاری با اساتید سایر رشته های گروه پزشکی و همچنین علوم جانوری، قادر به انجام تحقیقات در زمینه مدلهای حیوانی می باشند.
واحد نگهداری حیوانات آزمایشگاهی: این واحد با دارا بودن امکانات کامل قادر به نگهداری و پانسیون تمام گونه های جانوری و حیوانات آزمایشگاهی جهت مطالعات بالینی، آزمایشگاهی و همچنین مراقبت و درمان می باشد.


لیست تجهیزات موجود در این آزمایشگاه ها
آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی (فایل WORD)
بخش جراحی (فایل WORD)
بخش رادیولوژی و سونوگرافی (فایل WORD)
بخش داخلی دام کوچک(فایل WORD)
بخش داخلی دام بزرگ (فایل WORD)
بخش مامایی و بیماریهای تولید مثل (فایل WORD)
بخش طیور (فایل WORD)
آزمایشگاه تحقیقاتی طیور (فایل WORD)