پوستر برگزاری دهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران

به اطلاع همه همکاران و دامپزشکان گرامی می رساند، دهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی دامپزشکی ایران در تاریخ 24 و 25 بهمن ماه 1396 به میزبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار خواهد شد.

به اطلاع همه همکاران و دامپزشکان گرامی می رساند، دهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی دامپزشکی ایران در تاریخ 24 و 25 بهمن ماه 1396 به میزبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار خواهد شد